LinkedInInstagramFacebookE-mail info@riders4seasons.seTelefon 0705222021

Cirkulär ekonomi

All tillverkning kräver resurser, och dessa resurser extraheras och används. Hos Riders4Seasons tycker vi att det är viktigt att vår produkt är hållbar och inte påverkar jordens resurser negativt.

Cirkulär ekonomi är ett hållbart alternativ till modellen som använts intill nu: Linjär ekonomi. Linjär ekonomi kan beskrivas som en "tillverka-använd-släng bort”-modell som förbrukar jordens resurser i stor stil och slutligen förvandlar dem till avfall.

Cirkulära ekonomi säkerställer att vi i även i framtiden har tillgång till dessa viktiga resurser som vi kan extrahera. De produkter vi tillverkar och konsumerar är en del av ett kretslopp där de återvinns och uppgraderas med stört möjliga värde – och så länge som möjligt.

Vi hos Riders4Seasons bygger vår affärsmodell på cirkulär ekonomi, och vår produkt EcoFlexPro gummigranulat är tillverkad av begagnade däck. I stället för att producera gummigranulat av nytt gummi, återvinner vi kasserade ELT-däck för att skapa en helt unik produkt som är hållbar, miljötestad och miljögodkänd.